De grootste zonne-energieproducent voor bedrijven
 

Nieuws

Nieuwsbrief juni 2020
Drie redenen voor bedrijven om zonne-energie op te wekken

Zonne-energie op bedrijfsdaken biedt veel kansen voor het halen van de klimaatdoelstellingen. Paul Stassen van Solar Valley en Frits Rutten van het Bedrijventerrein Helmond, twee kartrekkers van de Brabantse energietransitie, geven drie redenen voor bedrijven om zonne-energie op te wekken op daken. 
Nieuwsbrief januari 2020
Van SDE+ subsidie naar SDE++ subsidie. Wat verandert er? 

Half maart 2020 gaat het SDE+ subsidie loket weer open. Er kan dan subsidie aangevraagd worden voor fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Dit is de laatste keer dat de SDE+ subsidie op deze wijze bestaat schrijft Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in zijn brief aan de Tweede Kamer. Tussen 29 september en 22 oktober 2020 start een verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). 
Nieuwsbrief december 2019
Tweede Kamer in Waalwijk 

Vrijdag 29 november stond Waalwijk in het teken van de energietransitie. Thierry Aartsen (VVD woordvoerder MKB) en Mark Harbers (VVD woordvoerder Energie & Klimaat) waren in Waalwijk op uitnodiging van Solar Valley om meer te weten te komen over zonne-energie-transitie-ervaringen in De Langstraat en om met de andere ‘stakeholders’ het gesprek aan te gaan over ‘hoe brengen we met elkaar die energietransitie verder?’.
Nieuwsbrief november 2019
Is Nederlandse groene stroom groen?

Volgens een artikel van Wise, gepubliceerd april 2019, wordt in Nederland 45% van alle elektriciteit als groene stroom verkocht (AIB, 2017), terwijl er slechts 12,5% geproduceerd wordt in Nederland uit hernieuwbare bronnen: wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte, warmte uit net gemolken melk en biomassa (Eurostat, 2018). 
Hoe kan er meer groene stroom verkocht worden dan er is? 
Nieuwsbrief september 2019
Zonnepanelen verplichten? 

Kan de politiek burgers en bedrijven verplichten om zonnepanelen te plaatsen op hun daken? Minister Wiebes heeft aan de Tweede Kamer het voorstel gedaan om een wijziging aan te brengen in het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’. Hiermee wil hij gemeenten de ruimte bieden om burgers en bedrijven te verplichten om zonnepanelen te plaatsen op hun daken.
Nieuwsbrief juni 2019
Waalwijkse ondernemers op weg naar 100 miljoen KWh zonne-energie!
De energietransitie is een maatschappelijke transitie. Dilek Odabasi, Wethouder Duurzaamheid, ging op bezoek bij het Waalwijkse ondernemerscollectief Solar Valley en sprak daar met ondernemers die de duurzaamheidshandschoen al oppakten en zo veel mogelijk zonnepanelen op het dak van hun bedrijfspand installeerden. 
Kom in contact
Een zakelijk dak van meer dan 1.000 m²?
Interesse om deelnemer te worden en samen gaan voor verduurzamen?

Neem contact op en vertel ons wat we voor je kunnen betekenen.

Ik ben op de hoogte dat mijn gegevens worden verwerkt. Klik link om de privacyverklaring te lezen.
Solar Valley in samenwerking met: