De grootste zonne-energieproducent voor bedrijven

Nieuwsbrief januari 2020

terug naar overzicht
Van SDE+ subsidie naar SDE++ subsidie. Wat verandert er? 
Half maart 2020 gaat het SDE+ subsidie loket weer open. Er kan dan subsidie aangevraagd worden voor fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Dit is de laatste keer dat de SDE+ subsidie op deze wijze bestaat schrijft Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in zijn brief aan de Tweede Kamer. Tussen 29 september en 22 oktober 2020 start een verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). 


Klimaatbeleid
COâ‚‚-reductie is de centrale pijler in het Nederlands klimaatbeleid. Daarmee heeft de SDE++-regeling een heldere doelstelling: op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk emissiereductie bereiken. Op die manier levert de regeling een belangrijke bijdrage aan de afspraak om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Nieuwe technieken
In de verbrede SDE++ komen naast hernieuwbare energieproductie (energie afkomstig van natuurlijke energiebronnen die constant worden aangevuld: wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa) ook COâ‚‚-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie (COâ‚‚-afvang en -opslag, industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse).
Bij de openstelling in 2021 worden klimaattechnieken die nog niet in aanmerking komen voor subsidie gefaseerd opgenomen. 

Wat verandert er? 
Wat we nu weten is dat de maximale basisbedragen voor zon-PV in het najaar lager zijn dan die van de voorjaarsronde. Dit voorjaar 2020 is er een subsidiebedrag van € 2 miljard beschikbaar en in het najaar € 5 miljard. In het najaar komt daar dus nieuwe technologie bij die aanspraak gaat maken op de subsidie  Hoe de toekomst van de subsidies eruit gaat zien kunnen we nu nog niet voorspellen, maar wel is duidelijk dat onze overheid voor het behalen van de klimaat afspraken steeds meer technologieën subsidieert wat we o.a. terugzien in vermindering van subsidiebedragen voor zon-PV. 
Met deze verandering van de subsidieregeling roept Solar Valley ondernemers met industriële daken nogmaals op om optimaal gebruik te maken van de SDE+ subsidie. Voor vrijblijvende verdere informatie neemt u contact op met Solar Valley. Op onze website delen verschillende tevreden ondernemers hun ervaring over onze werkwijze. 
 
Nieuwsbrief januari 2020
Kom in contact
Een zakelijk dak van meer dan 1.000 m²?
Interesse om deelnemer te worden en samen gaan voor verduurzamen?

Neem contact op en vertel ons wat we voor je kunnen betekenen.

Ik ben op de hoogte dat mijn gegevens worden verwerkt. Klik link om de privacyverklaring te lezen.
Solar Valley in samenwerking met: