Disclaimer.

DISCLAIMER

 

Aansprakelijkheid

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Solar Valley. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Solar Valley kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Solar Valley kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

 

Privacy verklaring

Log-files

Momenteel wordt geen informatie verzameld in log-files. Solar Valley behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. Solar Valley kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals traffic- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Solar Valley nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

 

Gebruik van cookies

De website van Solar Valley maakt op dit moment geen gebruik van 'cookies', maar gaat dit in de toekomst waarschijnlijk wel doen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om de performance van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u op dat moment geen correcte werking van de website van Solar Valley garanderen.

 

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Solar Valley worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Solar Valley wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

 

 

Solar Valley

Industrieweg 92a

5145 PW  Waalwijk

SAMEN DE LANGSTRAAT CO2 VRIJ ÉN STERKER MAKEN

VOLG ONS

INTERESSE LINKS: www.waalwijkco2vrij.nl

Formulier wordt verstuurd

Er is een fout opgetreden

Formulier ontvangen

 Webpit Design